Verloop van de therapie

Intakegesprek
Na het eerste contact via de mail of de telefoon ontvangt u een vragenlijst en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De vragenlijst is voor feitelijke gegevens. Het intakegesprek is bedoeld om het probleem vanuit het gezichtspunt van u als ouder te begrijpen. Samen formuleren we dan de hulpvraag van uw kind.

Individuele sessies
Op het moment dat we besluiten om met de therapie te starten, spreken we een aantal individuele sessies af. In deze sessies sluit de therapeut zich aan bij de belevingswereld van uw kind om samen te zoeken naar de juiste manier van communiceren en contact maken. Het is van belang dat uw kind zich vertrouwt en veilig voelt om vrij uit te kunnen spreken, zich te bewegen en te spelen. In onze praktijk is veel  spelmateriaal aanwezig. Uw kind zal zo op geheel eigen wijze laten zien wat er speelt en zal de therapeut hem / haar ondersteunen in het vinden van passende oplossingen.

Afronding
Na elke 4 of 5 sessies volgt weer een gesprek met de ouders, waarin de voortgang en ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De therapie neemt ongeveer 5 - 12 sessies in beslag. Over het algemeen geven de kinderen heel goed zelf aan wanneer de therapie afgerond  kan worden. Ter afronding van de therapie vindt er tot slot nog een evaluatiegesprek plaats met de ouders en een laatste sessie met uw kind.