Integratieve kindertherapie, is therapie op maat waarbij uw kind centraal staat

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende vorm van therapie speciaal voor kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar. Uitgangspunt van de therapie is dat het kind (onbewust) weet welke oplossingen er voor de klacht zijn. Samen met het kind wordt er gezocht naar zijn / haar eigen hulpbronnen en oplossingen. Het gaat er uiteindelijk om dat uw kind zich weer vrij en op eigen wijze kan ontwikkelen. U wordt als ouder / verzorger actief bij de therapie betrokken.
Hieronder hebben wij een groot aantal thema's beschreven waarmee kinderen bij ons in de praktijk terecht kunnen.

  • Problemen in de omgang met anderen: boosheid, agressief gedrag,liegen, terugtrekken, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden
  • Sociaal- emotionele problemen: weinig zelfvertrouwen, verlegen, somberheid, (faal)angst, verwerken van nare gebeurtenissen; echtscheiding, ziekte, rouwverwerking
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen: hoogbegaafdheid - en gevoeligheid, ADHD, autisme
  • Ontwikkelingsproblemen: zindelijkheid, problemen met eten, slaapprobleem, hechtingsprobleem
  • Lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, eczeem ... zonder medische oorzaak!
  • Of er is iets anders ……………..

Meer weten of een afspraak maken? Mail naar: info@kinderpraktijkeigenwijs.nl