Tarieven

 Vergoeding via de Gemeente;

Het Centrum voor Kindertherapie heeft een contract afgesloten met de 7 Westfriese Gemeentes. Op deze wijze wordt de therapie volledig vergoed door de Gemeente. In dit geval is het noodzakelijk dat er een beschikking vanuit de gemeente wordt afgegeven of een verwijsbrief van de huisarts.

Vergoeding via de verzekeraar
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit het aanvullende pakket (een deel van) de kosten van therapie. Deze vergoedingen zijn na te vragen bij uw zorgverzekeraar en deels afhankelijk van het pakket. Informatie over het vergoeden van de therapie door zorgverzekeraars,vindt u bij de desbetreffende therapeut.

-intakegesprek,               € 85,-              

- kindsessie,                   € 85,-

- observatie op school    € 85,-

Het intakegesprek en de sessies duren 45-60 min. In dit tarief is ook de tijd voor de voorbereiding berekend.

De tarieven voor de specialisaties kunnen afwijkend zijn, dit is bij de betreffende therapeut op te vragen.

Jaaropgave belasting:                                                                                                                                                                                 Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de gemaakte kosten voor kindertherapie indienen als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Wijze van betaling:
U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. U betaalt rechtstreeks aan de behandelend therapeut. De factuur kunt u, indien van toepassing, declareren bij uw ziektekostenverzekering.