Voor kinderen van 4 - 12 jaar

De ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd verloopt snel. De jongste gaan nog maar net naar school terwijl de oudsten al bijna de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. De kern van de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 12 jaar is dat zij steeds zelfstandiger worden. Een belangrijke rol daarin is de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen krijgen steeds meer inzicht in zichzelf en in hun relaties met anderen. Ze brengen steeds meer tijd door  met andere volwassene en leeftijdgenoten. Hun wereld wordt groter en dat leidt er toe dat zij zich ook sociaal verder ontwikkelen. Ze vergelijken eigen prestaties met die van anderen en ontlenen daar als het goed is zelfvertrouwen aan. Ze leren zich te verplaatsen in gevoelens en gedachtes van anderen, ruzies op te lossen.

Soms verloopt deze ontwikkeling anders dan anders.  Als ouder zie je vaak als eerste dat je kind ergens mee worstelt, zich terugtrekt, gepest wordt, ruzie heeft, of zijn emoties extreem uit.  Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van dit gedrag.
Gelukkig lukt het in de meeste gevallen als ouder om zelf hulp te bieden aan je kind door er over te praten, te vragen wat het dwars zit, op zoek te gaan naar oplossingen. Soms loopt het anders en is het nodig om hulp in te roepen.

Bij ons in de praktijk komen kinderen die bijvoorbeeld onzeker zijn of last hebben van faalangst, kinderen die moeite hebben om contact te maken met leeftijdsgenoten. Kinderen die vaak ruzie hebben of juist heel erg teruggetrokken zijn. Kinderen die geen problemen zeggen te hebben met de scheiding van hun ouders, maar in hun gedrag iets anders laten zien. Kinderen die moeite hebben om in slaap te komen omdat er van alles door hun hoofd spookt. Kinderen die vaak last hebben van buikpijn zonder medische oorzaak.

Integratieve kindertherapie biedt deze kinderen hulp, zodat zij weer vol zelfvertrouwen en wijsheid in het leven staan!