Spelregels

 

  • Als behandelaar gaan we in de therapie een vertrouwensrelatie aan met de cliënt. Wij zijn gehouden aan de beroepscode, derhalve is alle informatie over de cliënt vertrouwelijk. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de professionele relatie bestaan.
  • De behandelaar verstrekt uit het dossier uitsluitend die gegevens aan derden die relevant zijn voor de legitieme vraagstelling van die derden en waarvoor de cliënt vooraf toestemming heeft verleend. Als de behandelaar op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bepaalde gegevens aan derden te verstrekken, dan is toestemming van de cliënt niet nodig.
  • De behandelaar is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen, als hij/zij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding een laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij/zij door wettelijke bepalingen of rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Indien dit het geval is dan stelt de behandelaar, de betrokkene hiervan op de hoogte.
  • Wanneer er onvrede is over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken. In eerste instantie met de therapeut zelf. Lukt het niet de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de SCAG www.scag.nl.
  • Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd: per telefoon (eventueel voicemail) of per mail. Afzeggingen op kortere termijn worden in rekening gebracht.
  • In de oudergesprekken wordt er met u als ouders het verloop van de therapie besproken. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met u na toestemming van uw kind besproken.
  • Het is belangrijk voor de therapie dat de ouders relevante informatie verstrekken.
  • Als ouders gescheiden zijn en beide de ouderlijke macht hebben, moeten beide ouders achter de aanvraag staan. Ook worden ze beiden geïnformeerd over de behandeling.

 

 
What do you want to do ?
New mail