Sociale vaardigheidstraining

Voor wie?

  • kinderen van 6 tot 10 jaar, gebaseerd op het programma 'Tim en Flapoor'
  • kinderen van 9 tot 12 jaar, gebaseerd op het programma 'Spelend leren' en 'Stad van Axen'

Jongens en meisjes die problemen hebben in het contact met andere kinderen, bijvoorbeeld:

  • kinderen die gepest worden of zelf pesten
  • kinderen die weinig of geen vriendjes hebben
  • kinderen die zichzelf overschreeuwen, vaak ruzie maken
  • kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen

Meestal hebben deze kinderen hierdoor een negatief zelfbeeld. De trainingen zijn ook geschikt voor kinderen die ADHD, PDD-nos of een andere aan autisme verwante stoornis hebben.

Wanneer?  Inmiddels hebben wij weer twee groepen enthousiaste kinderen uitgezwaaid. Zij hebben nieuwe vaardigheden geleerd en direct succesvol kunnen toepassen. Maandag 2 maart a.s. start er weer een groep. U kunt zich nog inschrijven en een vrijblijvend intakegesprek aanvragen.

Hoe lang? De training bestaat uit 8 sessies voor de kinderen. Voorafgaand aan de training is er een intake gesprek en aan het einde een evaluatiegesprek met ouders en kind. Tijdens de training wordt er één ouderbijeenkomsten gepland.

Kosten? De training wordt vergoed vanuit de Gemeente.

Ouders, intern begeleiders, leerkrachten en andere verwijzers kunnen nu kinderen inschrijven bij: 

Nicolette Brinkhorst, nicolette@kinderpraktijkeigenwijs.nl  of telefonisch 06-10336897